Elektronická požární signalizace

Ochrana životů a majetku v případě vzniku požáru okamžitě víte kde problém nastal. 

Elektrická požární signalizace (EPS) je komplexní soubor bezpečnostních opatření, které signalizují nebezpečí vzniku požáru ve hlídaném objektu.

Včasné varování před vznikem požáru chrání majetek i zdraví lidí před nenahraditelnými ztrátami.


Instalace EPS

Před instalací EPS je nutností vypracovat projektovou dokumentaci, která vychází z požárně bezpečnostní řešení stavby. Projektová dokumentace stanoví počet a typy protipožárních čidel,
které je nutno v objektu instalovat, jejich rozmístění a způsob signalizace vzniku požáru. Projektová dokumentace je součástí kolaudace budovy a bude se při kolaudačním řízení kontrolovat.


Naše služby

  • Vypracování cenové nabídky zdarma
  • Instalace dle projektové dokumentace
  • Dodáme potřebné dokumenty pro kolaudaci objektu
  • Před uvedením do provozu vše otestujeme
  • Budeme se starat o provedení pravidelných revizí a data provedení budeme hlídat za vás

Koncepce EPS

Základní zařízení EPS je ústředna, která vyhodnocuje informace z jednotlivých čidel a informuje obsluhu o stavu systému. Při vzniku požáru nebo poruchy na některém čidle ústředna bezprostředně upozorňuje obsluhu.

Čidla detekují nebezpečí vzniku požáru různými způsoby, například detekcí hořlavých plynů, zvýšené teploty nebo přítomnosti kouře. EPS systém dokáže přesně určit místo nebezpečí a záchranné složky ví přesně, kde nebezpečí hledat.

Ve hlídaném objektu instalujeme také požární tlačítka, v případě jeho stisknutí obsluha EPS ví přesně které místo zkontrolovat.


Signalizace EPS

Součástí každé EPS jsou sirény aby v případě nebezpečí byl každý v objektu uvědoměn o požáru. Signalizace je svedena do místnosti se stálou ostrahoua je možné EPS připojit na Pul centralizované ochrany Hasičského záchraného sboru. Zároveň se při incidentu odemkne klíčový trezor, takže hasiči mají snadnější přístup do objektu.
V některých objektech může Požárně bezpečnostní řešení stavby požadovat také instalaci evakuačního rozhlasu.
Evakuační rozhlas se aktivuje při vzniku nebezpeční požáru a pracuje zcela samostatně. Můžete jej také využít pro běžné veřejné hlášení.